Crkva Svetog apostola Petra u Bijelom Polju

 
Ocijeni >

Fanovi

Fanovi

Crkvu Svetog apostola Petra je sagradio humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje. Natpis u kamenu kojim je označen ktitor, ne sadrži datum podizanja, a pretpostavlja se da je sazidana 1190. godine. Za vrijeme nereda u Humu, 1252. godine, iz Bogorodičinog manastira u Stonu je u Crkvu svetog apostola Petra na Limu preseljeno sjedište Humske eparhije.

U to vrijeme je za ovaj manastir  napisano Miroslavljevo jevanđelje, jedna od najljepših rukopisnih knjiga u svijetu. Original se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, a fototipsko izdanje može se vidjeti u crkvi Svetog apostola Petra.

Ova se crkva uvršćuje u složene raške sakralne cjeline. Romanskih je oblika, u kojima se reprodukuje vizantijska krstoobrazna šema. Crkva je jednobrodna, sa kupolom. Za gradnju zidova u vodoravnim je redovima korišten tvrd plavičasti pritesani kamen. Crkva Svetog Petra je više puta prepravljana i dograđivana. Turci su crkvu pretvorili u džamiju. Danas je crkvi djelimično vraćen prvobitni izgled.

Komentari (0)