Ocijeni >

O ovoj pećini "Vijestima" je pričao jedan od njenih najboljih poznavalaca, Željko Madžgalj koji je kazao da se Novakovića pećina po mnogim karakteristikama svrstava u red najznačajnijih speleoloških objekata u Crnoj Gori, koja je zbog svojih prirodnih odlika od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode proglašena zaštićenim prirodnim područjem. Pećina se nalazi na 28 kilometara od Bijelog Polja u srcu Vraneške doline.

Magistralnim putem do sela Muslići u blizini Tomaševa je 25 kilometara, a zatim tri kilometra makadama koji od seoske crkve vodi do vrela rijeke Vranštice i lokaliteta Novakovića stijene.

Iznad vrela, na 100 metara uz lijevu ivicu velikog siparišta, nalazi se ulaz u pećinu. Prema morfološkim karakteristikama Novakovića pećina je razgranat speleološki objekat. Tokom brojnih istraživanja pećine speleolozi su nailazili na fluorescentne oznake, obilježja u pijesku ili rastegnuti kanap koji su lovci na blago ostavljali kako bi se lakše vratili do ulaza. Strahovi su bili neopravdani jer su istraživanja, detaljna mjerenja i spelološki nacrt pokazali da su svi kanali kružni i da se ponovo spajaju sa glavnim kanalom. Pećina je duga 605 metara, ulaz je malih dimenzija, a poslije nekoliko metara uskog, ulaznog kanala, pećina se „otvara“ u veću prostoriju. Laka je za prolazak, a jedino teže mjesto se nalazi nedaleko od ulaza na mjestu zvano Kula, gdje se na kraju uskog provlačenja nalazi manji skok od tri-četiri metara.

"Najljepši djelovi pećine su Skrivena odaja koja se nalazi u gornjem dijelu pećine, kao i djelovi koji se zovu Začarani grad, Pikaso, Ram i Galerija Dada Đurića.Najviša kota u pećini je u kanalu Strmenica, a najniža na kraju podzemnog rječnog toka. Ukupna visinska razlika između najviše i najniže kote je 50,20 m", pojasnio je Madžgalj. Iako pećina ima pravnu zaštitu kao spomenik prirode, njena pristupačnost, prohodnost i loša ekološka kultura su doveli do velikih oštećenja, lomljenja pećinskih ukrasa u najljepšim djelovima pećine.

Pećina mogu da se obiđu od 1. juna do 31. oktobra, a poseta je moguća samo uz pomoć vodiča i upotrebu adekvatne opreme. Obratite se speleolozima lokalnih planinarsko-speleoloških klubova za obilazak.

Aktivnosti

  • Speleologija
Komentari (0)