Bijelo Polje

Ocijeni >

Dobrodošli u divlju ljepotu!

Bjelopoljska opština pripada brdsko - planinskom dijelu sjeverne Crne Gore okružena visokim planinama. Sva njena teritorija nalazi se na nadmorskoj visini većoj od 500 metara.

Ispresijecana je brojnim riječnim dolinama rijeka Lješnice, Goduske rijeke, Ivanjske rijeke, bjelopoljske Bistrice sa lijeve i Brzave, Ljuboviđe i Lješnice sa desne strane Lima, koje mu daju posebnu reljefnu fizionomiju. Prosječna godišnja temperatura u proljeće je 8,7 C, u ljeto 16,9 C, jesen 9,4 C i zimu 0,1 C.