Važni telefoni

Ocijeni >

SO Bijelo Polje +382(0)50432630
CB Bijelo Polje +382(0)50431197, +382(0)50432200
Policija 122
Hitna pomoć 124
Vatrogasna jedinica 123, +382(0)50432337
Gradska bolnica +382(0)50486150
Dom zdravlja  +382(0)50432722
Opšta služba DZ +382(0)50486160
Elektrodistribucija +382(0)50486380
Zavod za zapošljavanje +382(0)50432422
Centar za socijalni rad +382(0)50431481